W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 marca 2021  14:30

 • Tytuł zamówienia

  wykonanie usług serwisowych, tj. prace polegające na dokonywaniu ( w latach 2021-2023) przeglądów/konserwacji, napraw i usuwania awarii gaśnic, urządzeń gaśniczych, urządzeń przeciwpożarowych (hydranty i zawory hydrantowe) oraz wykonaniu próby ciśnieniowej węży gaśniczych na maksymalne ciśnienie robocze w siedzibie Oddziału i TJO

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  290000/273/27/2021-ADG

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  2 kwietnia 2021  13:30

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dariusz.seledyn@zus.pl do 2 kwietnia 2021 r. do godz. 13:30
  Po terminie składania ofert należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dariusz.seledyn@zus.pl w dniu 2 kwietnia 2021 r. w godz. 13:31 do godz. 14:00, informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 kwietnia 2021  10:30