Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

  • Data publikacji ogłoszenia

    10 września 2019  11:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

  • Data publikacji ogłoszenia
    13 września 2019  14:44