Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 września 2019  11:35

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Zakup odznak Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, znak postępowania 8000279510

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Administracyjny

 • Adres zamawiającego

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Departament Administracyjny, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  8000279510

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim
  1.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamowienia_DAW@zus.pl.
  lub

  1.2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Departament Administracyjny, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa
  - do 20 września 2019 r. do godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 września 2019  12:20