Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 września 2019  13:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Wywóz odpadów komunalnych (segregowanych i niesegregowanych) z Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 4-8 oraz Biura Terenowego ZUS w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 8

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zabrzu

 • Adres zamawiającego

  ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  480000/273/14/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 października 2019  11:00