Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 maja 2020  09:52

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wymiana uszkodzonej centrali i podcentrali przeciwpożarowych firmy ZETTLER ZX-4 znajdującej się na budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/12/2020-ZAPII

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ZAP_Olsztyn@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8 MB) do 21.05.2020 r. do godziny 10:00

  2. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 21.05.2020 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 maja 2020  13:49