Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 maja 2020  12:56

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu w lokalu Biura Terenowego ZUS w Żurominie ul. Szpitalna 89/93

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/15/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert: 22.05.2020 r. godz. 10:00
  2. Składanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej na adres ZAP_Plock@zus.pl
  3. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2020 r.
  4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
  5. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wizji lokalnej przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 maja 2020  11:38