Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  25 czerwca 2020  10:02

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup i montaż centrali klimatyzacyjnej na SOK w O/ZUS Sosnowiec.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Sosnowcu

 • Adres zamawiającego

  ul. Partyzantów 1
  41-200 Sosnowiec

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  380000/273/03/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Zamawiający, w celu dokonania prawidłowej wyceny zlecenia, zaleca osobiste zapoznanie się z miejscem wykonywania prac przed złożeniem oferty. Wizytacji można dokonać w dniach poniedziałek –piątek w godzinach 8,00 – 14,00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z Panią Jolantą Dzierzkowską tel. 32 368 34 80, adres poczty elektronicznej jolanta.dzierzkowska@zus.pl.
  2. Ofertę należy złożyć:
  1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zap_sosnowiec@zus.pl
  lub
  2) za pośrednictwem poczty, kuriera, posłańca lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 1,
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2020r. o godzinie 12,00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 lipca 2020  13:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 lipca 2020  08:01