Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 czerwca 2020  10:40

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Montaż i konfiguracja systemu SKR oraz dostawa i montaż wyświetlacza systemu TBI do I/ZUS w Ciechanowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/17/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert: 06.07.2020 r. godz. 10:00
  2. Składanie ofert wyłącznie drogą elektroniczną.
  3. Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnia od dnia zawarcia umowy
  4. Ofertę w postępowaniu może złożyć Wykonawca, który przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej w I/ZUS w Ciechanowie, przy ul. Rzeczkowskiej 8.
  5. Protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej stanowiący załącznik nr 7 podpisany przez Kierownika I/ZUS w Ciechanowie bądź osobę przez niego wyznaczoną należy złożyć wraz z ofertą.
  6. Oferta do której nie załączono Protokołu nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
  7. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 lipca 2020  14:38