W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartosci od 1000 euro do 30000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 15.02.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 kwietnia 2020  11:14

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi polegającej na serwisie (przeglądzie, konserwacji i naprawie) drzwi przesuwnych i kurtyny powietrznej w budynkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A oraz jednostkach terenowych w Zwoleniu ul. Bogusza 20 i Grójcu ul. Matejki 10.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Adres zamawiającego

  26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  310000/273/05/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami od poniedziałku do piątku, w godzinach
  8.00 – 15.00 są:
  Grzegorz Kozicki
  Starszy specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  tel. 48 38-56-375; 502 008 544
  e-mail: zap_radom@zus.pl
  Sabina Matysiak
  Starszy referent, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  tel. 48 38-56-375;
  e-mail: zap_radom@zus.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 sierpnia 2020  15:04