Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  5 maja 2020  09:00

 • Tytuł postępowania

  Zakup defibrylatorów AED wraz z wyposażeniem dla Oddziału ZUS w Olsztynie i TJO

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/10/2020-ZAPV

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zap_Olsztyn@zus.pl
  Wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8 MB. W tytule maila prosimy wpisać „Oferta na dostawę defibrylatorów, nie otwierać przed 14 maja 2020 r., godzina: 12:30”.

  - do dnia: 14 maja 2020 r., do godz. 10:00.

  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14 maja 2020 r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.
  3. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.
  4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Anna Zalewska
  Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521-24-52
  E: zap_Olsztyn@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 7.00-15.00 (pn.- pt.).

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 maja 2020  14:06

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 maja 2020  07:34

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 maja 2020  09:31