Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  4 czerwca 2019  10:28

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonywanie usługi odbioru i profesjonalnego niszczenia przez Wykonawcę nośników papierowych, w tym m. in. dokumentacji niearchiwalnej (kat. B i Bc), dokumentacji operacyjnej, wycofanych nieaktualnych druków, zużytej folii i laminatu do druku legitymacji emeryta-rencisty, dokumentów zawierających dane osobowe pracowników, kontrahentów i klientów ZUS, oraz nośników elektronicznych w tym m.in. płyt CD, DVD, pendrive, znajdujących się na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Marii Konopnickiej 18a (przy rampie załadowczej) oraz ul. Św. Trójcy 33 w Bydgoszczy, po upływie wymaganego okresu jej przechowywania u Zamawiającego. znak postępowania 8 000270132.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  8000270132

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert do 12 czerwca 2019 r. do godz. 9:00

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  Joanna Nowacka, Starszy Inspektor,
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
  T: +48 52 34 18 132
  E:joanna.nowacka01@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8-14 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 czerwca 2019  13:15

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 czerwca 2019  14:10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 lipca 2019  14:42