Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 listopada 2018  13:44

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w Koszalinie i podległych Inspektoratach

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Koszalinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Juliana Fałata 30, 75-434 Koszalin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  170000/271/57/2018-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79710000-4 - usługi ochroniarskie
  79711000-1- usługi nadzoru przy użyciu alarmu.

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w Koszalinie i podległych Inspektoratach (Białogard, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Szczecinek, Świdwin, Wałcz) w terminie nie wcześniej niż od 01.03.2019 r. (od godz. 0:00) do 28.02.2022 r. (do godz. 23:59).

 • Kryteria oceny ofert

  - Cena oferty brutto – 90 %
  - Doświadczenie – 10 %

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie
  ul. Juliana Fałata 30, 75-434 Koszalin
  pok. 021 (parter)

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  11 grudnia 2018  11:00

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 grudnia 2018  13:47

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 stycznia 2019  09:45

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 lutego 2019  13:58
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  Konsorcjum:

  Agencja Ochrony SZABEL Sp. z o. o. - lider konsorcjum
  ul. Morska 11
  75-212 Koszalin

  Firma Ochrony Mienia DISCRETIO Sp. z o. o. - partner konsorcjum
  ul. Al. Monte Cassino 6
  75-412 Koszalin -