Ogłoszenie o dialogu technicznym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 lipca 2018  15:54

 • Tytuł dialogu technicznego

  Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej w Centrali ZUS”

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa,

 • Województwo

  mazowieckie

 • Znak sprawy

  DT/1/2018

 • Ogłoszenie o dialogu technicznym

 • Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

 • Termin zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym

  23 lipca 2018  09:00

 • Dodatkowe informacje

  Zgłoszenia można składać:
  a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
  b) faksem na nr 22 667 17 33 lub 22 667 17 36 ; lub
  c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres SekretariatDZP@zus.pl


  Termin składania zgłoszeń: 7 dni od dnia publikacji Ogłoszenia. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego

Ogłoszenie o wyniku dialogu technicznego

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 marca 2019  13:02