Wstępne ogłoszenia informacyjne

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 lutego 2017  07:52

 • Dotyczy

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Rezerwy Demograficznej za rok obrotowy kończący się:
  a) 31 grudnia 2017 r.,
  b) 31 grudnia 2018 r.,
  c) 31 grudnia 2019 r.

 • Wstępne ogłoszenia informacyjne