Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr
 • Data publikacji

  Rodzaj ogłoszenia

 • 11 maja 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Usługa wynajmu mocy obliczeniowej oraz infrastruktury IT wraz z usługą utworzenia, utrzymania i administrowania środowiska na potrzeby przetwarzania w systemach EMIR-SEKS/AD i Rentier – Manager/Adabas.

 • 03 maja 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Zakup systemu VPN do zarządzania zdalnym dostępem do sieci ZUS

 • 28 kwietnia 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Zakup wsparcia i serwisu pogwarancyjnego systemu kopii bezpieczeństwa

 • 24 kwietnia 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Wsparcie oraz opieka serwisowa oprogramowania Oracle Tuxedo oraz Oracle Salt

 • 13 kwietnia 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Ochrona mienia, osób i obiektów - ul. Szamocka 3, 5, ul. Podskarbińska 25A, Osuchów

 • 07 kwietnia 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Usługa serwisowa linii do kopertowania

 • 07 kwietnia 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Usługa serwisowa drukarek monochromatycznych OCE

 • 05 kwietnia 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Opieka serwisowa urządzeń i oprogramowania Oracle

 • 05 kwietnia 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Modernizacja systemu dostępu do Internetu

 • 05 kwietnia 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Serwis pogwarancyjny elementów i podzespołów środowiska Mainframe

 • 05 kwietnia 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Serwis elementów lokalnej sieci komputerowej/rozległej sieci komputerowej

 • 08 marca 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Opiekę serwisową Infrastruktury Techniczno Systemowej Platformy Usług Elektronicznych - Nowy Portal Informacyjny"

 • 08 marca 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na System bezpieczeństwa do lokalnej sieci komputerowej/rozległej sieci komputerowej

 • 17 lutego 2017

  Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie terminowości i ciągłości wydruku i kopertowania dokumentów personalizowanych wytwarzanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 • 17 lutego 2017

  Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów i modemów

 • 17 lutego 2017

  Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie korespondencji pocztowej do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • 17 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie terminowości i ciągłości wydruku i kopertowania dokumentów personalizowanych wytwarzanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 • 17 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie korespondencji pocztowej do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • 17 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów i modemów

 • 16 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Rezerwy Demograficznej za rok obrotowy kończący się: a) 31 grudnia 2017 r., b) 31 grudnia 2018 r., c) 31 grudnia 2019 r.