Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w likwidacji, 05-252 Dąbrówka, Trojany 74 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1978-1998 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
P.P.H.U. "Celides" Kazimierz Ławicki w Łodzi Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Przedsiębiorstwo Przewozów i Obsługi Transportu Samochodowego „TRANSPOL” al.Krakowska 61 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1989 - 1995
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. L.Waryńskiego w Okmianach (pow. złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1953-1956 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. L.Waryńskiego w Godzieszówku b. pow. świdnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 495 1951-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. T.Kościuszki w Pielgrzymce (pow. Złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1953-1959 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Odra” w Miodarach b.pow. oleśnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 860 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Nowe Życie” w Michałowicach b.pow. wrocławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 871 1954-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne’