Ścieżka nawigacji

Struktura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Struktura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Struktura organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składa się z:

  1. Centrali, w skład której wchodzą komórki organizacyjne Centrali;
  2. terenowych jednostek organizacyjnych, którymi są:
  • oddziały wraz z inspektoratami i biurami terenowymi,
  • centra

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - DOK - 29.06.2022 r., godz. 14:00

Udostępnił: Anna Borowska - DOK - 29.06.2022 r., godz. 14:00