Ścieżka nawigacji

Formularze

Formularze

Wzory formularzy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2016 nr 222 ze zm.).

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - GPR - 08.02.2016 r., godz. 15:00

Udostępnił: Anna Borowska - GPR - 08.02.2016 r., godz. 15:00