Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Strona umożliwia wyszukiwanie pełnomocnictw i upoważnień podpisanych podpisem elektronicznym przez Prezesa ZUS

Do odczytu i weryfikacji dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym służy oprogramowanie proCertum Smart Sign dostępne pod adresem:

Aby wyszukać pełnomocnictwo proszę podać:

UWAGA! Pole Imię musi składać się z minimum 3 znaków.
Pole imię nie może być puste.
Pole imię nie może być puste.
UWAGA! Pole Nazwisko musi składać się z minimum 3 znaków.
Pole nazwisko nie może być puste.
Pole nazwisko nie może być puste.

lub

Pole nr upoważnienia nie może być puste.
Pole nr upoważnienia nie może być puste.