Ścieżka nawigacji

Wymagania dla oprogramowania interfejsowego potwierdzenia danych z ZUS - schemat plików XSD

Wymagania dla oprogramowania interfejsowego potwierdzenia danych z ZUS - schemat plików XSD

Na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, płatnikom składek i osobom ubezpieczonym udostępniliśmy możliwość samodzielnego tworzenia elektronicznych potwierdzeń z danymi z ZUS. Potwierdzenie jest podpisane elektroniczną pieczęcią Zakładu, co potwierdza, że zostało ono utworzone w systemie ZUS.

Szczegółowy opis procesu tworzenia dokumentu znajduje się w stronie zus.pl:

Potwierdzenia z danymi z ZUS zwykle są wykorzystywane przez naszych klientów do udokumentowania określonych informacji w innych instytucjach (np. w banku). W celu zautomatyzowania obsługi wygenerowanego potwierdzenia po stronie instytucji, które przyjmują potwierdzenia, udostępniamy schematy dokumentów:


Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - DOK - 25.02.2020 r., godz. 15:22

Udostępnił: Anna Borowska - DOK - 25.02.2020 r., godz. 15:22