Konkurs "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

Szanowni Państwo,

W ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2021 r. (Konkurs Nr 2020.01) w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosiliśmy Listę rankingową Wnioskodawców, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną.

Więcej o Konkursie 2020.01

 


Utworzył/Odpowiada: Aleksandra Szaruga - DOK - 12.11.2019 r., godz. 13:14

Udostępnił: Anna Borowska - DOK - 22.07.2020 r., godz. 15:15