Rejestr zmian

Data

Zakres zmian

Osoba odpowiedzialna

2021-11-09

Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2020.01"

Anna Borowska
2021-11-05

Dodano stronę " Szablon pliku mapowania do masowego importu Z-3, Z-3a, Z-3b"

Anna Borowska
2021-11-02

Zaktualizowano stronę "Wytyczne techniczne dla komunikacji elektronicznej z ZUS w zakresie obsługi wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

Anna Borowska
2021-10-28

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

Anna Borowska
2021-10-21

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

Anna Borowska
2021-10-19

Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS"

Anna Borowska
2021-10-12

Zaktualizowano stronę "Plany finansowe ZUS"

Anna Borowska
2021-10-08

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania okresowe - sprawozdania finansowe ZUS"

Anna Borowska
2021-10-04

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania roczne - sprawozdania finansowe ZUS"

Anna Borowska
2021-10-04

Zaktualizowano stronę "Koordynator ds. dostępności"

Anna Borowska
2021-10-04

Zaktualizowano stronę "Regulamin Organizacyjny ZUS"

Anna Borowska
2021-09-27

Zaktualizowano stronę "Szablony do importu wykonawców i zawartych z nimi umów w kreatorze RUD"

Anna Borowska
2021-09-14

Zaktualizowano stronę "Wytyczne techniczne dla komunikacji elektronicznej z ZUS w zakresie obsługi wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

Anna Borowska
2021-08-30

Zaktualizowano stronę "Finase - sprawozdania okresowe FAL, FEP, FUS"

Anna Borowska
2021-07-30

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

Anna Borowska
2021-07-26

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania z działalności ZUS"

Anna Borowska
2021-07-23

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

Anna Borowska
2021-07-22

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Dobry Start"

Anna Borowska
2021-07-21

Zaktualizowano stronę "Informacja o wykonaniu przez ZUS prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych"

Anna Borowska
2021-07-20

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe"

Anna Borowska
2021-07-14

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania okresowe - FRD "

Anna Borowska
2021-07-13

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego – usługa do pobierania raportów e-ZLA dla płatników"

Anna Borowska
2021-07-13

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego – usługa do pobierania raportów dotyczącą kwarantanny, izolacji domowej dla płatników"

Anna Borowska
2021-06-30

Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu"

Anna Borowska
2021-06-30

Dodano stronę "Program Dobry Start"

Anna Borowska
2021-06-30

Zaktualizowano stronę "Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO"

Anna Borowska
2021-06-24

Zaktualizowano stronę "Zawarte porozumienia"

Anna Borowska
2021-06-24

Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2021.01"

Anna Borowska
2021-06-23

Zaktualizowano stronę "Informacja o wykonaniu przez ZUS prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych"

Anna Borowska
2021-06-11

Zaktualizowano stronę "Rada Nadzorcza ZUS"

Anna Borowska
2021-05-25

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

Anna Borowska
2021-05-21

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

Anna Borowska
2021-05-20

Zaktualizowano stronę "Informacja z wykonania planów finansowych FUS, FEP, FRD oraz planu budżetu państwa w części 73 ZUS"

Anna Borowska
2021-05-20

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

Anna Borowska
2021-05-19

Zaktualizowano stronę "Konkurs "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

Anna Borowska
2021-05-19

Zaktualizowano załącznik "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

Anna Borowska
2021-05-14

Zaktualizowano załącznik "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

Anna Borowska
2021-05-14

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe
(e-Zwolnienia)"

Anna Borowska
2021-05-07

Zaktualizowano załącznik "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

Anna Borowska
2021-04-28

Zaktualizowano załącznik "Zwracasz się do ZUS ze skargą, wnioskiem itp." na stronie "Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO"

Anna Borowska
2021-04-09

Zaktualizowano stronę "Konkurs "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

Anna Borowska
2021-03-25

Zaktualizowano stronę "Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

Anna Borowska
2021-03-25

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej" sprawozdania okresowe

Anna Borowska
2021-03-19 Zaktualizowano stronę "

Rada Nadzorcza ZUS

"
Anna Borowska
2021-03-10

Zaktualizowano stronę "Konkurs "Statut"

Anna Borowska
2021-03-08 Zaktualizowano stronę "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa ZUS" Anna Borowska
2021-03-08 Zaktualizowano stronę "Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZUS" Anna Borowska
2021-01-20 Zaktualizowano stronę "Prognozy" Anna Borowska
2020-12-16 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Anna Borowska
2020-12-01 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2020-11-18

Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS "

 

Anna Borowska
2020-09-28

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania roczne - Sprawozdania finansowe FEP"

 

Anna Borowska
2020-09-28

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania roczne - Sprawozdania finansowe FUS"

 

Anna Borowska
2020-09-25

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

 

Anna Borowska
2020-09-25

Zaktualizowano stronę "Plany ZUS"

 

Anna Borowska
2020-09-16

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

 

Anna Borowska
2020-09-11

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Emerytur Pomostowych"

 

Anna Borowska
2020-09-11

Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01"

 

Anna Borowska
2020-09-11

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych"

 

Anna Borowska
2020-09-11

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Alimentacyjnego"

 

Anna Borowska
2020-09-04

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

 

Anna Borowska
2020-09-04

Zaktualizowano stronę "Rada Nadzorcza ZUS"

 

Anna Borowska
2020-08-31

Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu"

 

Anna Borowska
2020-08-28

Zaktualizowano stronę "Konkurs "Dostęp do informacji publicznej"

 

Anna Borowska
2020-07-23

Zaktualizowano stronę "Konkurs "Regulamin organizacyjny Zakładu"

 

Anna Borowska
2020-07-22

Zaktualizowano stronę "Konkurs "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

 

Anna Borowska
2020-07-01

Zaktualizowano stronę "Informacja o rozpatrzonych przez ZUS petycjach"

 

Anna Borowska
2020-06-30

Zaktualizowano stronę "Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe
(e-Zwolnienia)"

 

Anna Borowska
2020-06-26

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

 

Anna Borowska
2020-06-19

Zaktualizowano stronę "Zaktualizowano stronę "Sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

 

Anna Borowska
2020-06-17

Zaktualizowano stronę "Zaktualizowano stronę "Sprawozdania z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

 

Anna Borowska
2020-06-04

Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy  - konkurs nr 2019.01"

 

Anna Borowska
2020-06-02

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

 

Anna Borowska
2020-05-19

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

 

Anna Borowska
2020-05-07

Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01"

 

Anna Borowska
2020-04-24

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

 

Anna Borowska
2020-04-23

Zaktualizowano stronę "Rejestr funkcyjny"

 

Anna Borowska
2020-04-16

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe FRD - okresowe"

 

Anna Borowska
2020-04-16

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe FRD - roczne"

 

Anna Borowska
2020-04-02

Zaktualizowano stronę "Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO"

 

Anna Borowska
2020-04-02

Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu"

 

Anna Borowska
2020-03-24

Zaktualizowano stronę "Konkurs "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

 

Anna Borowska
2020-03-16

Zaktualizowano stronę "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa ZUS"

 

Anna Borowska
2020-03-16

Zaktualizowano stronę "Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZUS"

 

Anna Borowska
2020-03-05

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

 

Anna Borowska
2020-03-04

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

 

Anna Borowska
2020-03-03

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

 

Anna Borowska
2020-02-28

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

 

Anna Borowska
2020-02-28

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

 

Anna Borowska
2020-02-25

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

 

Anna Borowska
2020-02-14

Zaktualizowano stronę "Jednostki ZUS, w których pracownicy przeszli szkolenie z języka migowego i pomogą podczas obsługi w Sali Obsługi Klientów"

 

Anna Borowska
2020-01-31

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

"

Anna Borowska
2020-01-30

Zaktualizowano stronę "Wytyczne techniczne dla komunikacji elektronicznej z ZUS w zakresie obsługi wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

 

Anna Borowska
2020-01-24

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

"

Anna Borowska
2020-01-17

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

"

Anna Borowska
2020-01-08

Zaktualizowano stronę "Plany finansowe funduszy"

Anna Borowska
2020-01-07

Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu"

Anna Borowska
2019-12-31

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

Anna Borowska
2019-12-20

Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS"

Anna Borowska
2019-11-22

Zaktualizowano stronę "Informacja o wykonaniu przez ZUS prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych"

Anna Borowska
2019-11-22

Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS"

Anna Borowska
2019-11-07

Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01"

Anna Borowska
2019-10-31

Zaktualizowano stronę "Prognozy"

Anna Borowska
2019-10-25

Zaktualizowano stronę "Informacja o wykonaniu przez ZUS prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych"

Anna Borowska
2019-10-10

Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu"

Anna Borowska
2019-10-09

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

Anna Borowska
2019-10-08

Zaktualizowano stronę "Wytyczne techniczne dla komunikacji elektronicznej z ZUS w zakresie obsługi wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

Anna Borowska
2019-10-08

Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS"

Anna Borowska
2019-10-04

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

Anna Borowska
2019-10-02

Zaktualizowano stronę "Informacja o wykonaniu przez ZUS prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych"

Anna Borowska
2019-10-01

Zaktualizowano stronę "Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 2020 r."

Anna Borowska
2019-09-26

Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2018.01"

Anna Borowska
2019-09-16

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

Anna Borowska
2019-08-16

Zaktualizowano stronę "Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Alimentacyjnego"

Anna Borowska
2019-08-16

Zaktualizowano stronę "Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych"

Anna Borowska
2019-08-16

Zaktualizowano stronę "Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych"

Anna Borowska
2019-07-30

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

Anna Borowska
2019-07-27

Zaktualizowano stronę "RODO - klauzule informacyjne"

Anna Borowska
2019-07-04

Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01"

Anna Borowska
2019-07-04

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

Anna Borowska
2019-07-03

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe FEP"

Anna Borowska
2019-07-03

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe FUS"

Anna Borowska
2019-07-01

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

Anna Borowska
2019-06-28

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe ZUS"

Anna Borowska
2019-06-27 Zaktualizowano stronę "Zgłoś nadużycie! " Anna Borowska
2019-06-26 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania z działalności ZUS" Anna Borowska
2019-06-25 Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy" Anna Borowska
2019-06-18 Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS" Anna Borowska
2019-06-12 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Anna Borowska
2019-06-07 Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS" Anna Borowska
2019-06-03 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2019-05-28

Zaktualizowano stronę "Jednostki ZUS, w których pracownicy przeszli szkolenie z języka migowego i pomogą podczas obsługi w Sali Obsługi Klientów"

Anna Borowska
2019-05-22

Zaktualizowano stronę "Jednostki ZUS, w których pracownicy przeszli szkolenie z języka migowego i pomogą podczas obsługi w Sali Obsługi Klientów"

Anna Borowska
2019-04-08

Zaktualizowano stronę "Informacja z wykonania planów finansowych FUS, FEP, FRD oraz planu budżetu państwa w części 73 ZUS"

Anna Borowska
2019-04-08

Zaktualizowano stronę "Jednostki ZUS, w których pracownicy przeszli szkolenie z języka migowego i pomogą podczas obsługi w Sali Obsługi Klientów"

Anna Borowska
2019-04-04

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej"

Anna Borowska
2019-04-02 Zaktualizowano stronę "

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

Anna Borowska
2019-03-15 Zaktualizowano stronę "Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZUS" Anna Borowska
2019-03-15 Zaktualizowano stronę "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa ZUS" Anna Borowska
2019-02-01 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2019-02-01 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)" Anna Borowska
2019-01-21 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe" Anna Borowska
2019-01-18

Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

 

Anna Borowska
2019-01-11

Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

 

Anna Borowska
2019-01-02 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - sprawozdania okresowe Anna Borowska
2019-01-02 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Alimentacyjnego" - sprawozdania okresowe Anna Borowska
2019-01-02 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Emerytur Pomostowych" - sprawozdania okresowe Anna Borowska
2018-12-28 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe" Anna Borowska
2018-12-24 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe" Anna Borowska
2018-12-20 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2018-12-17 Zaktualizowano stronę "Prognozy" Anna Borowska
2018-12-17 Zaktualizowano stronę "Plany finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Rezerwy Demograficznej
"
Anna Borowska
2018-12-06 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2018-11-20

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej"

Anna Borowska
2018-11-16

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

Anna Borowska
2018-11-13

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

Anna Borowska
2018-10-02 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego" Anna Borowska
2018-09-27

Zaktualizowano stronę "Rada Nadzorcza ZUS"

Anna Borowska
2018-09-26 Zaktualizowano stronę "Plany ZUS" Anna Borowska
2018-09-26 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2018-09-20

Zaktualizowano stronę " Osoby z upoważnieniami na podstawie Regulaminu Organizacyjnego"

Anna Borowska
2018-09-12

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego – usługa do pobierania raportów e-ZLA dla płatników"

Anna Borowska
2018-08-30

Zaktualizowano stronę "Rada Nadzorcza ZUS"

Anna Borowska
2018-08-27

Zaktualizowano stronę "Wytyczne techniczne dla komunikacji bezpośredniej z ZUS w zakresie obsługi wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

Anna Borowska
2018-08-02

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe FUS - sprawozdania roczne"

Anna Borowska
2018-08-02

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe FEP - sprawozdania roczne"

Anna Borowska
2018-07-30

Zaktualizowano stronę "Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO"

Anna Borowska
2018-07-25

Zaktualizowano stronę "Porozumienia"

Anna Borowska
2018-07-16

Zaktualizowano stronę "Rada Nadzorcza ZUS"

Anna Borowska
2018-06-29 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania z działalności ZUS" Anna Borowska
2018-06-29 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej - sprawozdania okresowe" Anna Borowska
2018-06-29 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej - sprawozdania roczne" Anna Borowska
2018-06-29

Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe ZUS - sprawozdania roczne"

Anna Borowska
2018-05-21 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2018-05-18 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)" Anna Borowska
2018-05-16 Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS" Anna Borowska
2018-05-15 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" Anna Borowska
2018-05-15 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Alimentacyjnego" Anna Borowska
2018-05-15 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Emerytur Pomostowych" Anna Borowska
2018-05-07 Zaktualizowano stronę "Ogólny schemat kontroli płatników składek" Anna Borowska
2018-05-01 Zaktualizowano stronę "Aktualne interpretacje" Anna Borowska
2018-04-30 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2018-04-03 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" Anna Borowska
2018-04-03 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Alimentacyjnego" Anna Borowska
2018-04-03 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Emerytur Pomostowych" Anna Borowska
2018-04-03 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2018-03-27

Zaktualizowano stronę "Informacja z wykonania planów finansowych FUS, FEP, FRD oraz planu budżetu państwa w części 73 ZUS"

Anna Borowska
2018-03-15 Zaktualizowano stronę "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa ZUS)" Anna Borowska
2018-03-15 Zaktualizowano stronę "Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZUS" Anna Borowska
2018-03-12 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)" Anna Borowska
2018-02-28 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2018-01-08 Zaktualizowano stronę "Rada Nadzorcza ZUS" Anna Borowska
2018-01-08 Zaktualizowano stronę "Petycje" Anna Borowska
2017-12-29

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

Anna Borowska
2017-12-29 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2017-12-15 Zaktualizowano stronę "Rada Nadzorcza ZUS" Anna Borowska
2017-11-27 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)" Anna Borowska
2017-11-17 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)" Anna Borowska
2017-11-16 Zaktualizowano stronę "Rada Nadzorcza ZUS" Anna Borowska
2017-11-13 Zaktualizowano stronę "Plany finansowe ZUS" Anna Borowska