Komunukat DZP

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Wszystkie ogłoszenia - filtr
 • Data publikacji

  Rodzaj ogłoszenia

 • 12 kwietnia 2022

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Zakup i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla TJO

 • 24 stycznia 2022

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych

 • 20 grudnia 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych w Oddziale ZUS w Legnicy wraz z podległymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi.

 • 17 grudnia 2021

  Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych ZUS na rok 2022

 • 07 grudnia 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych ZUS na rok 2022

 • 03 listopada 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Usługa sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych w obiektach Oddziału ZUS we Wrocławiu.

 • 25 sierpnia 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Zakup i dostawa papieru powlekanego 115g/m2; znak sprawy: 993200/271/140/2021

 • 23 sierpnia 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Zakup i dostawa papieru offsetowego 100 g/m2 postępowanie znak 993200/271/143/2021

 • 13 sierpnia 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Zakup i sukcesywna dostawa kartonu offsetowego o gramaturze 250 g/m2 na potrzeby Biura i Wydziałów Poligrafii do trzech różnych lokalizacji: Biura Poligrafii w Warszawie, Wydziału Produkcji Poligraficznej w Chorzowie i Słupsku.

 • 28 lipca 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • 27 lipca 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Usługa serwisu i naprawy 1 353 sztuk drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych zlokalizowanych w I, II oraz III Oddziale ZUS w Warszawie wraz z podległymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi (TJO).

 • 27 lipca 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania w I Oddziale ZUS w Warszawie. Zamówienie będzie realizowane w podziale na 2 części: — część nr 1 – usługi sprzątania obiektów w I Oddziale ZUS w Warszawie. Powierzchnia wewnętrzna obiektów objęta usługą sprzątania: 31 733,63 m2 , — część nr 2 – usługi sprzątania terenu zewnętrznego i pielęgnacji terenów zielonych w I Oddziale ZUS w Warszawie. Powierzchnia terenu zewnętrznego objęta usługa sprzątania oraz powierzchnia terenów...

 • 26 maja 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Kompleksowe utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych w Oddziale ZUS w Chrzanowie i Inspektoratach ZUS w Olkuszu, Oświęcimiu, Wadowicach i Suchej Beskidzkiej

 • 20 maja 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratów

 • 13 kwietnia 2021

  Przetarg nieograniczony

  Doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie gotówkowej na wskazany przez świadczeniobiorcę adres

 • 09 kwietnia 2021

  Tryb podstawowy

  Zakup i montaż dźwigu w Inspektoracie ZUS w Poznaniu

 • 08 kwietnia 2021

 • 08 kwietnia 2021

  Tryb podstawowy

  Zakup i montaż dźwigu w budynku Oddziału ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32 – Cz. I Zakup i montaż dźwigu w budynku Inspektoratu ZUS w Bochni, ul. Kazimierza wielkiego 48 – Cz. II

 • 08 kwietnia 2021

  Plan postępowań i aktualizacje

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Oddziału ZUS w Chorzowie na 2021 rok - wersja nr 3.

 • 06 kwietnia 2021

  Plan postępowań i aktualizacje

  Aktualizacja planu postępowań 2021