Ścieżka nawigacji

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

Prezes sprawuje nadzór nad Pionem Zarządzania Strategicznego oraz nadzoruje wchodzące w jego skład:

 • Gabinet Prezesa
 • Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Rady Nadzorczej
 • Departament Audytu
 • Departament Kontroli Wewnętrznej
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Departament Obsługi Klientów
 • Departament Strategii i Kontrolingu

oraz bezpośredni nadzór nad:

 • służbą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Zakładzie
 • funkcjonującym w ramach Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:
 • Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który wykonuje ustawowe zadania pełnomocnika ochrony oraz koordynuje i nadzoruje realizację zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych w Zakładzie;
 • Wieloosobowym stanowiskiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Zobacz też: poczet prezesów ZUS (przekierowanie na www.zus.pl).

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - GPR - 28.10.2015 r., godz. 13:55

Udostępnił: Anna Borowska - DOK - 07.01.2020 r., godz. 12:30