Ścieżka nawigacji

Zarząd Zakładu

Zarząd Zakładu

Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń i Orzecznictwa - Dorota Bieniasz

 • telefon 667 26 60, 667 27 60

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

 • Departamentem Orzecznictwa Lekarskiego
 • Departamentem Prewencji i Rehabilitacji
 • Departamentem Zasiłków
 • Departamentem Świadczeń Emerytalno-Rentowych
 • Departamentem Świadczeń Międzynarodowych i Wsparcia Rodzin
 • oraz Naczelnym Lekarzem Zakładu - w ramach udzielonych przez Prezesa Zakładu umocowań

Członek Zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów - Paweł Jaroszek

 • telefon 667 26 55, 667 27 55

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

 • Departamentem Finansów
 • Departamentem Rachunkowości
 • Departamentem Kontroli Płatników Składek
 • Departamentem Realizacji Dochodów
 • Departamentem Ubezpieczeń i Składek
 • oraz Głównym Inspektorem Kontroli Zakładu - w ramach udzielonych przez Prezesa Zakładu umocowań

Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów - Sławomir Wasielewski

 • telefon 667 26 65, 667 27 65
 • fax 667 26 67

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

 • Departamentem Cyberbezpieczeństwa;
 • Departamentem Eksploatacji Aplikacji;
 • Departamentem Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej;
 • Departamentem Rozwoju Systemów Informatycznych;
 • Departamentem Rozwoju Systemów Wewnętrznych;
 • Departamentem Relacji z Klientami;
 • Departamentem Zarządzania IT.

oraz Centrum Informatyki i Centrum Kontaktu Klientów ZUS.

Członek Zarządu nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych - Mariusz Jedynak

 • telefon 667 26 70
 • fax 667 26 72

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

 • Departamentem Zarządzania Nieruchomościami
 • Departamentem Administracyjnym
 • Departamentem Zarządzania Dokumentacją i Poligrafią
 • Departamentem Zamówień Publicznych
 • Departamentem Legislacyjno-Prawnym

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - DRK - 1.01.2024 r., godz. 00:00

Udostępnił: aktualizacja Anna Borowska - DRK - 23.05.2024 r., godz. 07:48