Ścieżka nawigacji

Centrala Zakładu

Centrala Zakładu

Adres Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Nr centrali telefonicznej: 22 667 10 00, fax.: 22 667 14 18, 14 19

W skład Centrali wchodzą:

 1. Departament Zarządzania Dokumentacją i Poligrafią – DZD;
 2. Biuro Rady Nadzorczej – BRN;
 3. Departament Administracyjny – DAW;
 4. Departament Audytu – DAU;
 5. Departament Cyberbezpieczeństwa – DCB;
 6. Departament Eksploatacji Aplikacji – DEA;
 7. Departament Infrastruktury Informatycznej – DII;
 8. Departament Finansów – DFF;
 9. Departament Rachunkowości – DRA;
 10. Departament Kontroli Płatników Składek – DKP;
 11. Departament Kontroli Wewnętrznej – DKW;
 12. Departament Legislacyjno-Prawny – DLP;
 13. Departament Relacji z Klientami – DRK;
 14. Departament Orzecznictwa Lekarskiego – DOL;
 15. Departament Prewencji i Rehabilitacji – DPR;
 16. Departament Realizacji Dochodów – DRD;
 17. Departament Świadczeń Międzynarodowych i Wsparcia Rodzin DMR;
 18. Departament Rozwoju Systemów Informatycznych – DRS;
 19. Departament Rozwoju Systemów Wewnętrznych – DRW;
 20. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych – DST;
 21. Departament Kontrolingu – DKK;
 22. Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych – DER;
 23. Departament Ubezpieczeń i Składek – DUS;
 24. Departament Zamówień Publicznych – DZP;
 25. Departament Zarządzania IT - DIT;
 26. Departament Zarządzania Nieruchomościami – DZN;
 27. Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – DZL;
 28. Departament Zasiłków – DZS;
 29. Gabinet Prezesa – GPR;
 30. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – BHP;
 31. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Inspektora Ochrony Danych – ODO.

Komórki organizacyjne Centrali mogą funkcjonować w ramach Pionów.

W Centrali wydziela się następujące Piony:

 1. Pion Zarządzania Strategicznego;
 2. Pion Finansów i Realizacji Dochodów;
 3. Pion Świadczeń i Orzecznictwa;
 4. Pion Operacji i Eksploatacji Systemów;
 5. Pion Administracji i Zamówień Publicznych.

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - DRK - 01.01.2024 r., godz. 00:00

Udostępnił: Anna Borowska - DOK - 01.07.2024 r., godz. 00:00