Ścieżka nawigacji

Centrala Zakładu

Centrala Zakładu

Adres Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Nr centrali telefonicznej: 22 667 10 00, fax.: 22 667 14 18, 14 19

​​​​​​​​W skład Centrali wchodzą:

  1. Biuro Poligrafii – BPL;
  2. Biuro Rady Nadzorczej – BRN;
  3. Departament Administracyjny – DAW;
  4. Departament Audytu – DAU;
  5. Departament Cyberbezpieczeństwa – DCB;
  6. Departament Eksploatacji Aplikacji – DEA;
  7. Departament Infrastruktury Informatycznej – DII;
  8. Departament Finansów Funduszy – DFF;
  9. Departament Finansów Zakładu – DFZ;
  10. Departament Kontroli Płatników Składek – DKP;
  11. Departament Kontroli Wewnętrznej – DKW;
  12. Departament Legislacyjno-Prawny – DLP;
  13. Departament Relacji z Klientami – DRK;
  14. Departament Orzecznictwa Lekarskiego – DOL;
  15. Departament Prewencji i Rehabilitacji – DPR;
  16. Departament Realizacji Dochodów – DRD;
  17. Departament Świadczeń Międzynarodowych i Wsparcia Rodzin DMR;
  18. Departament Rozwoju Systemów Informatycznych – DRS;
  19. Departament Rozwoju Systemów Wewnętrznych – DRW;
  20. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych – DST;
  21. Departament Strategii i Kontrolingu – DSK;
  22. Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych – DER;
  23. Departament Ubezpieczeń i Składek – DUS;
  24. Departament Współpracy Międzynarodowej – DWM;
  25. Departament Zamówień Publicznych – DZP;
  26. Departament Zarządzania IT - DIT;
  27. Departament Zarządzania Nieruchomościami – DZN;
  28. Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – DZL;
  29. Departament Zasiłków – DZS;
  30. Gabinet Prezesa – GPR;
  31. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – BHP;
  32. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Inspektora Ochrony Danych – ODO.

Komórki organizacyjne Centrali mogą funkcjonować w ramach Pionów.

W Centrali wydziela się następujące Piony:

 1. Pion Zarządzania Strategicznego;
 2. Pion Finansów i Realizacji Dochodów;
 3. Pion Świadczeń i Orzecznictwa;
 4. Pion Operacji i Eksploatacji Systemów;
 5. Pion Administracji i Zamówień Publicznych.

 

 

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - DRK - 01.01.2024 r., godz. 00:00

Udostępnił: Anna Borowska - DRK - 01.01.2024 r., godz. 00:00