Ścieżka nawigacji

Centrala Zakładu

Centrala Zakładu

Adres Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Nr centrali telefonicznej: 22 667 10 00, fax.: 22 667 14 18, 14 19

​​​​​​​​W skład Centrali wchodzą:

 1. Biuro Poligrafii – BPL;
 2. Biuro Rady Nadzorczej – BRN;
 3. Departament Administracyjny – DAW;
 4. Departament Aplikacji Autorskich – DAA;
 5. Departament Audytu – DAU;
 6. Departament Eksploatacji Aplikacji – DEA;
 7. Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej – DEI;
 8. Departament Finansów Funduszy – DFF;
 9. Departament Finansów Zakładu – DFZ;
 10. Departament Kontroli Płatników Składek – DKP;
 11. Departament Kontroli Wewnętrznej – DKW;
 12. Departament Legislacyjno-Prawny – DLP;
 13. Departament Obsługi Klientów – DOK;
 14. Departament Orzecznictwa Lekarskiego – DOL;
 15. Departament Prewencji i Rehabilitacji – DPR;
 16. Departament Realizacji Dochodów – DRD;
 17. Departament Rent Zagranicznych – DRZ;
 18. Departament Rozwoju Usług IT – DRU;
 19. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych – DST;
 20. Departament Strategii i Kontrolingu – DSK;
 21. Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych – DER;
 22. Departament Ubezpieczeń i Składek – DUS;
 23. Departament Współpracy Międzynarodowej – DWM;
 24. Departament Zamówień Publicznych – DZP;
 25. Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – DZB;
 26. Departament Zarządzania Nieruchomościami – DZN;
 27. Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi – DZI;
 28. Departament Zarządzania Usługami – DZU;
 29. Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – DZL;
 30. Departament Zasiłków – DZS;
 31. Gabinet Prezesa – GPR;
 32. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – BHP;
 33. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Inspektora Ochrony Danych – ODO.

Komórki organizacyjne Centrali mogą funkcjonować w ramach Pionów.

W Centrali wydziela się następujące Piony:

 1. Pion Zarządzania Strategicznego;
 2. Pion Finansów i Realizacji Dochodów;
 3. Pion Świadczeń i Orzecznictwa;
 4. Pion Operacji i Eksploatacji Systemów;
 5. Pion Administracji i Zamówień Publicznych.

 

 

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - DOK - 28.10.2015 r., godz. 14:50

Udostępnił: Anna Borowska - GPR - 28.10.2015 r., godz. 14:50