Ścieżka nawigacji

Informacja o rozpatrzonych przez ZUS petycjach

Informacja o rozpatrzonych przez ZUS petycjach

Utworzył/Odpowiada: GPR - 09.09.2016 r., godz. 11:17

Udostępnił/aktualizacja: Anna Borowska - DOK - 07.09.2022 r., godz. 15:10

  • Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 870) Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w roku 2021nie rozpatrzył żadnej petycji.

     

  • Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 870) Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w roku 2020 nie rozpatrzył żadnej petycji.

  • Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 870) Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w roku 2019 nie rozpatrzył żadnej petycji.

  • Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 870) Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w roku 2018 nie rozpatrzył żadnej petycji.

  • Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1123) Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w roku 2017 nie rozpatrzył żadnej petycji.

  • Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014 poz. 1195) Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w roku 2016 nie rozpatrzył żadnej petycji.

  • Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014 poz. 1195) Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w roku 2015 nie rozpatrzył żadnej petycji.