Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
WITMAR - Polska/nLublin Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18/n akta osobowo-płacowe 992700/16/610A/2008/SEKe
Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia i Zbytu/nLublin/nul.Rapackiego Usługowo-Handlowa Spółdzielnia Pracy/nArchiwum Depozytowe/n20-469 Lublin/nul. Budowlana 24/ntel.744-35-85 i 744-54-51/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "TRAWENA"/nTrawniki Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Spółdzielnia Usług Rolniczych/nOlecko Zakład Usługowy/nSedranki 11 B/n19-400 Olecko akta osobowo-płacowe suplement 2
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej/nRyki Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej/nPuławy Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej/nw Bychawie Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Państwowej Komunikacji Samochodowej/nKraśnik Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/nLublin/nul. Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno-Spożywczego/n"FRUCTOPOL"/nw Osmolicach Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/nLublin/nul. Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi/nLublin Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/nLublin/nul. Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracji/nLublin Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/nLublin/nul. Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Państwowe Przedsiębiorstwo /nOgrodnicze/nJózefów n.Wisłą Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/nLublin/nul. Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Lubelskie Zjednoczenie Budownictwa/nLublin Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/nLublin/nul. Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej/nw Lubartowie Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel.74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Dyrekcja Inwestycji Miejskich/nPółnoc/nZarząd DIM/nLublin Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/nLublin/nul. Spokojna 4/ntel. 74 24 292 dokumentcja osobowo-płacowa suplement 2
Biuro Projektów Wodnych/ni Melioracji/nLublin Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/nLublin/nul. Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych PRINST Lublin Urząd Miejski/nw Lublinie Pl. Łokietka 1/n20-950 Lublin akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych ESTRADA/nLulin Urząd Miejski/nw Lublinie/nPl.Łokietka 1/n20-950 Lublin akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe/nLublin Urząd Miejski/nw Lublinie/nPl.Łokietka 1/n20-950 Lublin akta osobowo-płacowe suplement 2
Spółdzielnia Galanterii Skórzanej "ASKO", Lublin Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna/nKońskowola/n REMHAND/nUsługowo-Handlowa Spółdzielnia/nPracy - Archiwum Zakładowe/n20-469 Lublin/nul.Budowlana 42/ntel. 74-435-85, 74-454-51 akta osobowe./nDokumentacja płacowa z lat/n1958 - 1998 suplement 2
Cort Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Zamość/n Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18/n akta osobowo-płacowe 992700/16/610A/2008/SEKe
KOWAS sp. z o.o., Ryki Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18/n akta osobowo-płacowe/n/n/n/n/n/n/n/n 992700/16/610A/2008/SEKe
PREMBOR Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe Sp. z o.o./nBorki Usługowo-Handlowa Spółdzielnia Pracy/nArchiwum Depozytowe/n20-469 Lublin/nul. Budowlana 24/ntel.744-35-85 i 744-54-51/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Ogrodnicza Spółdzielnia - Biała Podlaska Usługowo-Handlowa Spółdzielnia Pracy/nArchiwum Depozytowe/n20-469 Lublin/nul. Budowlana 24/ntel.744-35-85 i 744-54-51/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych w Bełżycach Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne/nOpole Lubelskie Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę/n"Wodrol" Lublin Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Usług Szkoleniowo-Socjalnych Technicznej Obsługi Rolnictwa Lublin Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych/nBiała Podlaska Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej/nDęblin Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej/nRyki Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej/nw Kraśniku Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej/nw Opolu Lubelskim Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul.Spokojna 4/ntel. 74 24 292 dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Przedsiębiorstwo Państwowej Użyteczności Publicznej "Invest-Serwice"/nLublin Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/nLublin ul. Spokojna 4 /ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Komputeryzacji Rynku "CEKAR", Lublin Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/nLublin, ul. Spokojna 4, tel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Państwowy Ośrodek Maszynowy Skrobów Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/nLublin/nul. Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych/n"MADRAT"/nLublin Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/nLublin/nul. Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych/nul. Bielska 59/nPłock Mazowiecki Zarząd Nieruchomościami/nSkładnica Akt/nul.Nowogrodzka 75/n02-018 Warszawa akta osobowo-płacowe suplement 2
Lubelskie Zakłady Ceramiki Budowlanej/nLublin Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/nLublin/nul. Spokojna 4/ntel. 74 24 292 akta osobowo-płacowe suplement 2