Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna/nw Michałowie Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy /nDelegatura Regionalna/n00-656 Warszawa/nul. Żurawia 47/ntel.628 - 51 -86 akta osobowo-płacowe suplement 2
Spółdzielnia Produkcyjna/nw Koniku Nowym Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy /nDelegatura Regionalna/n00-656 Warszawa/nul. Żurawia 47/ntel.628 - 51 -86 dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Państwowe Gospodarstwo Rolne/nw Gliniance Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa/nWarszawa/nul.Wspólna 30 akta osobowo-płacowe suplement 2
Państwowy Ośrodek Maszynowy/nw Karczewie Urząd Miasta i Gminy /nKarczew/nul.Warszawska 28/ntel. 779-60-83 akta osobowo-płacowe suplement 2
Kółko Rolnicze/nw Sobiekursku Urząd Miasta i Gminy /nKarczew/nul.Warszawska 28/ntel. 779-60-83 akta osobowo-płacowe suplement 2
Szpital Lotniczy/nw Otwocku Archiwum Wojsk Lotniczych/nw Modlinie akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego PEWEX - dokumentacja z całego kraju Archiwista Spółka z o.o. - 96-515 Teresin; ul. 1 Maja 45 akta osobowo-płacowe (dokumentacja z całego kraju dokonano zmiany: 992700.611.567.2024992700/611/1829/2017-SAK; UNP: 2017-00193608 (poprzedniki: SEke 610A-15/06)
Spółdzielnia Produkcyjna/nw Góraszce Urząd Gminy Wiązowna/nWiązowna, ul. Lubelska 59/ntel.789-01-28 akta osobowo-płacowe suplement 2
Spółdzielnia Pracy "CERATA"/n05-400 Otwock/nul. Karczewska 40/42 VERRENS finanse Spółka z o.o.Centralne Archiwum 14-100 Ostróda, ul. Racławicka 7 lok. 37 tel. (+48)89 642-19-97 mobile: +48 505 921 283 www.verrens.pl, e-mail: archiwa@verrens.pl akta osobowo-płacowe z lat:/n12.1970-1975; 01-12.1976-1977; 07-09.1978; 1979-1996 992700/611/281/2014/SAK/1
Miejski Handel Detaliczny/nDziałdowo PSS, ul.Jagiełły 26/n13-200 Działdowo akta osobowo-płacowe suplement 2
BMSP "Budomontaż" - Działdowo Handlowa Spółdzielnia Pracy "Samopomoc"/nDziałdowo/nul.Księżodworska 10 akta osobowo-płacowe suplement 2
Państwowy Ośrodek Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Niestuniu Archiwum Rotacyjne Zakładu Obsługi Maz.Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Punkt Obsługi w Ciechanowie ul.Zagumienna 27, 06-413 Ciechanów tel. (023) 672 59 82 akta osobowo-płacowe SEke 70-27/03
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna/nw Radzanowie Archiwum Rotacyjne Zakładu Obsługi Maz.Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie ul.Zagumienna 27 tel. (023) 672 59 82 akta osobowo-płacowe suplement 2
Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane/nw Policach Urząd Gminy w Policach/nPl.Batorego 3/ntel. 176 - 420 akta osobowo-płacowe z lat 1983 - 1991 suplement 2
Ośrodek Integracji Europejskiej/nw Szczecinie Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Dom Pracownika Kultury/nul.Arkońska/nSzczecin Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Jednorodzinnego/nSzczecin Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Miejski Zakład Usług Komunalnych/nul.Mariacka 25/nSzczecin Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1992 - 1995 suplement 2
Miejskie Przedsiębiorstwo/nRemontowo-Budowlane Nr 1/nSzczecin Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Miejskie Przedsiębiorstwo/nRozbiórkowe/nSzczecin Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Komunalne Przedsiębiorstwo/nRemontowo-Budowlane Nr 1/nSzczecin Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych "Centrum Prawobrzeże"/nSzczecin Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-placowe suplement 2
Administracja Budynków Komunalnych Nr 11/n- Zakład Budżetowy/nSzczecin Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe z okresu/n1.04.1991 - 31.12.1996 suplement 2
SP Zakład Opieki Zdrowotnej/nSzczecin Przychodnia/nul.Staromłyńska 21/26/n70-561 Szczecin akta osobowo-płacowe suplement 2
"Nadro" Spółka z o.o./nSzczecin Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Osiedlowa Administracja Domów Mieszkalych/nw Szczecinie Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Zarząd Nieruchomości/nw Szczecinie Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej/nw Szczecinie Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe do dnia 31.03.1991 r. suplement 2
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej/nw Szczecinie Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Miejski Zarzą Dróg i Mostów/nw Szczecinie Urząd Miejski/nWydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Spółdzielnia Pracy i Wytwórczości Konfekcji Lekkiej/nul.Poniatowskiego 23/n86-010 Koronowo Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl akta osobowo-płacowe suplement 2
EUROPLAST S.A./nul.Glinki 144/n85-950 Bydgoszcz Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl akta osobowe i akta płacowe od 1994 r. SEke 70-4/03
AMI Sp. z o.o./nul. Cietrzewia 114/n85-446 Bydgoszcz Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl akta osobowo-płacowe od 2000 r. suplement 2
Gospodarstwo Rolne "Farm-Pol"/nw Wyszynach k/Budzynia Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl akta osobowe i płacowe od 1995 r. SEke 70-4/03
Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej "PILTAR" sp. z o.o. ul. Bydgoska 133, 64-920 Piła Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (67) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl akta osobowei płacowe od 1993 r. SEke 70-4/03
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AUTO-PIL" Sp. z o.o./nul.Bydgoska 190/n64-920 Piła Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl aka osobowo-płacowe od 1997 r. SEke 70-4/03
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej /ni Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Wojewódzki w Skierniewicach/nz siedzibą w Łowiczu/nul.Stanisławskiego 2/n99-400 Łowicz/n Biuro Obsługi Urzędu Wojewódzkiego/nOddział w Skierniewicach/nul.Jagiellońska 1/n96-100 Skierniewice dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Fabryka Metalowa "METALEX" Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa od 1991 r. SEke 70-4/03
Zakład Przemysłu Drzewnego /nw Kłębowcu/n78 -600 Wałcz Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Zakład Przemysłu Drzewnego/n62- 130 Gołańcz/nul.Lipowa 2 Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2