Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Rejestr zmian

Rejestr zmian

 • Data

  Zakres zmian

  Osoba odpowiedzialna

 • 2007-08-14
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe->Informacja o przychodach i kosztach Funduszu Rezerwy Demograficznej na 30 czerwca 2007 roku
  Wrzesiński Marcin
 • 2007-08-14
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe->Informacja o przychodach i kosztach Funduszu Alimentacyjnego w likwidacji na 30 czerwca 2007 r.
  Wrzesiński Marcin
 • 2007-08-6
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe->Sprawozdania finansowe ZUS" Rachunek zysków i strat ZUS za II kwartał 2007 r.
  Grodkowski Dariusz
 • 2007-07-31
  Dodano do działu "Prognozy, plany i sprawozdania" materiał "Protokół z losowania otwartych funduszy emerytalnych - lipiec 2007"
  Grodkowski Dariusz
 • 2007-07-20
  Do menu przedmiotowego dodano "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego"
  Wrzesiński Marcin
 • 2007-07-10
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe->Sprawozdania finansowe ZUS" Rachunek zysków i strat ZUS za I kwartał 2007 r.
  Grodkowski Dariusz
 • 2007-07-10
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania roczne" Sprawozdania finansowe ZUS na dzień 31 grudnia 2006 r.
  Grodkowski Dariusz
 • 2007-07-5
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania roczne" Sprawozdanie z działalności ZUS za 2006 rok
  Grodkowski Dariusz
 • 2007-05-28
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania roczne" FUS i FRD na dzień 31 grudnia 2006 r.
  Wrzesiński Marcin
 • 2007-05-14
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe" bilanse FUS, FRD i FAL na dzień 31 marca 2007 r.
  Puczyński Mirosław