Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Rejestr zmian

Rejestr zmian

 • Data

  Zakres zmian

  Osoba odpowiedzialna

 • 2019-10-10

  Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu"

  Anna Borowska
 • 2019-10-9

  Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

  Anna Borowska
 • 2019-10-8

  Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS"

  Anna Borowska
 • 2019-10-8

  Zaktualizowano stronę "Wytyczne techniczne dla komunikacji elektronicznej z ZUS w zakresie obsługi wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

  Anna Borowska
 • 2019-10-4

  Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

  Anna Borowska
 • 2019-10-2

  Zaktualizowano stronę "Informacja o wykonaniu przez ZUS prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych"

  Anna Borowska
 • 2019-10-1

  Zaktualizowano stronę "Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 2020 r."

  Anna Borowska
 • 2019-09-26

  Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2018.01"

  Anna Borowska
 • 2019-09-16

  Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"

  Anna Borowska
 • 2019-08-16

  Zaktualizowano stronę "Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych"

  Anna Borowska