Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Rejestr zmian

Rejestr zmian

 • Data

  Zakres zmian

  Osoba odpowiedzialna

 • 2018-05-15
  Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych"
  Anna Borowska
 • 2018-05-15
  Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Alimentacyjnego"
  Anna Borowska
 • 2018-05-15
  Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Emerytur Pomostowych"
  Anna Borowska
 • 2018-05-7
  Zaktualizowano stronę "Ogólny schemat kontroli płatników składek"
  Anna Borowska
 • 2018-05-1
  Zaktualizowano stronę "Aktualne interpretacje"
  Anna Borowska
 • 2018-04-30
  Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu"
  Anna Borowska
 • 2018-04-3
  Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych"
  Anna Borowska
 • 2018-04-3
  Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Alimentacyjnego"
  Anna Borowska
 • 2018-04-3
  Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Emerytur Pomostowych"
  Anna Borowska
 • 2018-04-3
  Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu"
  Anna Borowska