Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Rejestr zmian

Rejestr zmian

 • Data

  Zakres zmian

  Osoba odpowiedzialna

 • 2019-06-18
  Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS"
  Anna Borowska
 • 2019-06-12
  Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"
  Anna Borowska
 • 2019-06-7
  Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS"
  Anna Borowska
 • 2019-06-3
  Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu"
  Anna Borowska
 • 2019-05-28

  Zaktualizowano stronę "Jednostki ZUS, w których pracownicy przeszli szkolenie z języka migowego i pomogą podczas obsługi w Sali Obsługi Klientów"

  Anna Borowska
 • 2019-05-22

  Zaktualizowano stronę "Jednostki ZUS, w których pracownicy przeszli szkolenie z języka migowego i pomogą podczas obsługi w Sali Obsługi Klientów"

  Anna Borowska
 • 2019-04-8

  Zaktualizowano stronę "Informacja z wykonania planów finansowych FUS, FEP, FRD oraz planu budżetu państwa w części 73 ZUS"

  Anna Borowska
 • 2019-04-8

  Zaktualizowano stronę "Jednostki ZUS, w których pracownicy przeszli szkolenie z języka migowego i pomogą podczas obsługi w Sali Obsługi Klientów"

  Anna Borowska
 • 2019-04-4

  Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej"

  Anna Borowska
 • 2019-04-2
  Zaktualizowano stronę "

  Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

  Anna Borowska