Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Rejestr zmian

Rejestr zmian

 • Data

  Zakres zmian

  Osoba odpowiedzialna

 • 2007-07-20
  Do menu przedmiotowego dodano "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego"
  Wrzesiński Marcin
 • 2007-07-10
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe->Sprawozdania finansowe ZUS" Rachunek zysków i strat ZUS za I kwartał 2007 r.
  Grodkowski Dariusz
 • 2007-07-10
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania roczne" Sprawozdania finansowe ZUS na dzień 31 grudnia 2006 r.
  Grodkowski Dariusz
 • 2007-07-5
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania roczne" Sprawozdanie z działalności ZUS za 2006 rok
  Grodkowski Dariusz
 • 2007-05-28
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania roczne" FUS i FRD na dzień 31 grudnia 2006 r.
  Wrzesiński Marcin
 • 2007-05-14
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe" bilanse FUS, FRD i FAL na dzień 31 marca 2007 r.
  Puczyński Mirosław
 • 2007-04-24
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Plany ZUS" materiał "Plan finansowy ZUS na rok 2007"
  Puczyński Mirosław
 • 2007-04-24
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe" bilanse FUS, FRD i FAL na dzień 31 grudnia 2006 r.
  Puczyński Mirosław
 • 2007-04-19
  Zaktualizowano dział "Prognozy, plany sprawozdania"->"Prognozy" o nową wersję materiału "Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2050 roku" przekazaną Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej
  Puczyński Mirosław
 • 2007-03-15
  Zaktualizowano dział "Projekty budżetu funduszy" o projekt i plan wydatków budżetu w części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej na rok 2007
  Puczyński Mirosław