Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Rejestr zmian

Rejestr zmian

 • Data

  Zakres zmian

  Osoba odpowiedzialna

 • 2019-03-15
  Zaktualizowano stronę "Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZUS"
  Anna Borowska
 • 2019-03-15
  Zaktualizowano stronę "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa ZUS"
  Anna Borowska
 • 2019-02-1
  Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)"
  Anna Borowska
 • 2019-02-1
  Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu"
  Anna Borowska
 • 2019-01-21
  Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"
  Anna Borowska
 • 2019-01-18

  Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

   

  Anna Borowska
 • 2019-01-11

  Zaktualizowano stronę "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

   

  Anna Borowska
 • 2019-01-2
  Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - sprawozdania okresowe
  Anna Borowska
 • 2019-01-2
  Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Alimentacyjnego" - sprawozdania okresowe
  Anna Borowska
 • 2019-01-2
  Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Funduszu Emerytur Pomostowych" - sprawozdania okresowe
  Anna Borowska