Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Rejestr zmian

Rejestr zmian

 • Data

  Zakres zmian

  Osoba odpowiedzialna

 • 2007-04-24
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe" bilanse FUS, FRD i FAL na dzień 31 grudnia 2006 r.
  Puczyński Mirosław
 • 2007-04-19
  Zaktualizowano dział "Prognozy, plany sprawozdania"->"Prognozy" o nową wersję materiału "Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2050 roku" przekazaną Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej
  Puczyński Mirosław
 • 2007-03-15
  Zaktualizowano dział "Projekty budżetu funduszy" o projekt i plan wydatków budżetu w części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej na rok 2007
  Puczyński Mirosław
 • 2007-02-22
  Dodano materiał "Informacja o przyjmowaniu, rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków w ZUS w 2006 r."
  Puczyński Mirosław
 • 2007-02-2
  Dodano do działu "Prognozy, plany i sprawozdania" materiał "Protokół z losowania otwartych funduszy emerytalnych - styczeń 2007"
  Grodkowski Dariusz
 • 2007-01-16
  Dodano do działu "Prognozy, plany i sprawozdania" materiał "Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2008-2012"
  Puczyński Mirosław
 • 2006-12-19
  Dodano do działu "Sprawozdania okresowe" rachunek zysków i strat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wg stanu na dzień 30 września 2006 r.
  Puczyński Mirosław
 • 2006-11-8
  Dodano do działu "Bilanse, sprawozdania okresowe" bilanse FUS, FRD i FAL na dzień 30 września 2006 r.
  Puczyński Mirosław
 • 2006-08-8
  Dodano do działu "Bilanse, sprawozdania okresowe" bilanse FUS, FRD i FAL na dzień 30 czerwca 2006 r.
  Puczyński Mirosław
 • 2006-07-5
  Dodano "Sprawozdanie z działalności ZUS za 2005 rok"
  Puczyński Mirosław