Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 lipca 2019  12:58

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Przebudowa terenów zielonych przy budynku ZUS Oddział we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11 w zakresie wykonania instalacji nawodnienia oraz zagospodarowania terenów zielonych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/8/2019-ZAP

 • Określenie trybu zamówienia

  zamówienie z wolnej ręki

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 lipca 2019  14:13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 lipca 2019  13:07