Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 sierpnia 2019  13:28

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z obiektu Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. J. Matejki 22 oraz odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z obiektu Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. A. Citroena 2 i Inspektoratów ZUS: w Świnoujściu, Stargardzie i Pyrzycach,
  w podziale na części:
  Część 1 - usługa wywozu odpadów z obiektu Oddziału położonego w Szczecinie przy ul. J. Matejki 22 i przy ul. A. Citroena 2
  Część 2 - usługa wywozu odpadów z obiektu Inspektoratu położonego w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 63
  Część 3 - usługa wywozu odpadów z obiektu Inspektoratu położonego w Stargardzie przy ul. Składowej 2
  Część 4 - usługa wywozu odpadów z obiektu Inspektoratu położonego w Pyrzycach przy ul. Sportowej 1

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  271/PN/U/9/ZAP/2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90511000-2 Usługi wywozu odpadów

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w kancelarii w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro I lub w pok. 230, piętro III.

  Przed wejściem na korytarz III piętra należy w domofonie wybrać symbol zielonej słuchawki i wpisać nr 6578, poczekać na otwarcie drzwi przez pracownika, w razie problemu skontaktować się telefonicznie pod nr 91 459 65 78.

 • Termin składania ofert

  29 sierpnia 2019  13:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro III, pok. 229.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 sierpnia 2019  10:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 września 2019  10:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 września 2019  12:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 września 2019  10:41

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 października 2019  13:08