Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 grudnia 2019  14:37

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja instalacji hydrantowej O/Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Al. Piłsudskiego 12,35-075 Rzeszów

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/271/8/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
  45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12, pok. 26 Dziennik Podawczy,

 • Termin składania ofert

  23 grudnia 2019  10:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 grudnia 2019  13:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 stycznia 2020  13:23

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 stycznia 2020  12:29