W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 marca 2021  10:35

 • Tytuł zamówienia

  Przeprowadzka stanowisk pracy, wyposażenia oraz magazynów akt z budynku Inspektoratu ZUS przy ul. Andersa 6a w Dzierżoniowie do budynku przy ul. Pocztowej 3 w Dzierżoniowie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/273/7/2021-ZAP

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  9 kwietnia 2021  10:00

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest:
  Wojciech Kondoł
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T:+48 74 64 97 253
  E: wojciech.kondol@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 7:00 do 14:00 (pn. - pt.)

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie procedury jest:
  Bogusław Chlipała, Marta Onak, Marcin Fesyk
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 74 64 97 254, +48 74 64 97 105, +48 74 64 97 175,
  E: zap_walbrzych@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 7:00 do 13:00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 kwietnia 2021  07:50