Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 marca 2018  10:10

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
  na dystrybucję energii elektrycznej do budynków Oddziału ZUS w Chorzowie w następujących lokalizacjach: Chorzów, ul. gen. H. Dąbrowskiego 45, ul. Lwowska 2 i 2a, Katowice,
  ul. gen. J.L. Sowińskiego 2.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
  ul. gen. H. Dąbrowskiego 45
  41-500 CHORZÓW

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/271/2/2018-ZAP

 • Określenie trybu zamówienia

  zamówienie z wolnej ręki

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania