Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 listopada 2019  08:53

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja instalacji hydrantowej O/Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Al. Piłsudskiego 12, 35- 075 Rzeszów

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/271/7/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45343000-3
  45400000-1
  45310000-3

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12, pok. 26 Dziennik Podawczy

 • Termin składania ofert

  22 listopada 2019  10:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 listopada 2019  08:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 grudnia 2019  13:30