W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 kwietnia 2021  13:52

 • Tytuł zamówienia

  Serwis systemów niskoprądowych w obiektach Oddziału ZUS w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratach

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Sosnowcu

 • Adres zamawiającego

  ul. Partyzantów 1
  41-200 Sosnowiec

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  380000/273/04/2021-ZAP

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  19 kwietnia 2021  13:00

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2021 r. o godzinie 13:00.

  UWAGA !!!!
  W związku z podjętymi w Zakładzie działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozpowszechniania się koronawirusa – COVID 19 informujemy, że oferta złożona w formie papierowej podlegać będzie jednodniowej kwarantannie. Uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert w takiej formie (co najmniej jeden pełny dzień przed wyznaczonym terminem).
  Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty w innym terminie lub innym miejscu lub niezgodnie z opisem wskazanym przez Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 kwietnia 2021  15:12