Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 listopada 2018  15:12

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Postępowanie na roboty budowlane obejmujące „Rozbudowę okablowania strukturalnego
  w O/ZUS w Słupsku i w T.J.O.” - znak postępowania 370000/273/23 /2018-ZAP

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Słupsku

 • Adres zamawiającego

  Plac Zwycięstwa 8,
  76-200 Słupsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  370000/273/23 /2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:
  Justyna Malinowska
  Główny Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 59 841 94 06
  E: zamowienia_publiczne_slupsk@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00-15:00 (pn.- pt.)

  Anna Wyskocka-Zawadzińska
  Starszy Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 59 841 94 06
  E: zamowienia_publiczne_slupsk@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00-15:00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 listopada 2018  12:18