Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 sierpnia 2019  12:33

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/273/20/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest:
  Wojciech Kondoł
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 74 64 97 225
  E: wojciech.kondol@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 7:00 do 14:00 (pn.- pt.)

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest:
  Marta Onak, Krzysztof Marciniak
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 74 64 97 105, +48 74 64 97 175.
  E: zap_walbrzych@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 7:00 do 14:00 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 sierpnia 2019  11:43

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 sierpnia 2019  14:27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 sierpnia 2019  14:34