Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  18 września 2019  13:50

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Wykonywanie usługi serwisowej automatycznych drzwi przesuwnych, obejmujący wykonywanie pogwarancyjnych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw w budynkach:
  a) A i B Oddziału ZUS w Pile przy ul. Dr. Drygasa 7,
  b) Inspektoratu ZUS w Chodzieży przy ul. Mostowej 2,
  c) Inspektoratu ZUS w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 87,
  d) Inspektoratu ZUS w Wągrowcu przy ul. Przemysłowej 11.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Pile

 • Adres zamawiającego

  ul. Dr. Drygasa 7, 64-920 Piła

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  270000/273/89/8000281259/2019-ADG

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 września 2019  10:31