Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 września 2019  13:04

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  Zakup wraz z dostawą materiałów czyszczących dla I, II i III Oddziału ZUS w Warszawie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  Warszawa 00-917, ul. Senatorska 6/8

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  440000/272/19/ZAP/2019/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ZAP_Warszawa1@zus.pl
  lub
  2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: I Oddział ZUS w Warszawie, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa, bud. A przy ul. Miodowej 5, pok. 3
  - do 01.10.2019 r. do godz. 10.00.
  Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 października 2019  15:11