Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 listopada 2019  14:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Wywóz nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych z budynków i posesji Inspektoratów ZUS w Gostyninie, Sierpcu, Mławie, Makowie Mazowieckim, Wyszkowie oraz Biurze Terenowym w Żurominie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/26/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1) Termin składania ofert: 27.11.2019 r. godz. 10:00
  2) Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  3) Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
  4) Zamówienie podzielone jest na części.
  5) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna ilość części.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 grudnia 2019  10:35