Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 grudnia 2019  07:53

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie usługi serwisowania urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu i podległych jednostkach terenowych (zgodnie z art. 5 ust. 5 oraz art. 22-23 Ustawy o dozorze technicznym)”

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
  ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań

 • Numer postępowania

  540000/273/44/2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

  Aleksandra Piaseczna
  Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  II Oddział ZUS w Poznaniu
  T: +48 61 874 54 78
  E: aleksandra.piaseczna@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00 – 14:00 (pn.- pt.)

  Wykonawcy mogą składać oferty - do dnia 11.12.2019 r. do godziny 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 grudnia 2019  12:43