Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 stycznia 2020  08:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Usługi pralnicze na potrzeby Oddziału ZUS w Płocku i TJO

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/43/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert: 17.01.2020 r. godz. 10:00
  Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawienia faktury

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 stycznia 2020  14:40