W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartosci od 1000 euro do 30000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 15.02.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 stycznia 2020  15:56

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwisowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu i telewizji przemysłowej w Oddziale ZUS w Gorzowie Wlkp. oraz podległych terenowych jednostkach organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  ul. Sikorskiego 42 66-400 Gorzów Wlkp.

 • Województwo

  lubuskie

 • Numer postępowania

  110000/273/2/2020

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert: do 22.01.2020 r. godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lutego 2020  11:48